Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddelerini iptal ettiği, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. “Ekonomik istikrarın korunması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali disiplinin sağlanması” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirlerine uyması amaçlanan teklif, 32 maddeden oluşuyor. Teklif, şu düzenlemeleri öngörüyor:

“SATIŞLARDA YETKİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA”

Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilen bu türdeki taşıt ve iş makinelerinin satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki verilecek. Satışların kaynağı genel bütçeye veya ilgili kamu kurumuna aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı veya idareleri tarafından yapılan izleme ve denetim sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilenlere disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının Cumhurbaşkanlığı’na bildirilmesi öngörülüyor.

HUZUR HAKKINA ÜST SINIR

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dahil görev alan her statüdeki kamu görevlilerine kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve ödemelere üst sınır getirilmesi, amaçlanıyor. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek.

BOTAŞ DÜZENLEMESİ

Kanun teklifinde, Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla iki maddelik düzenleme de yapıldı. Kanun teklifinin 6. Maddesinde BOTAŞ’ın doğal gaz alımları Kamu İhale Kanununun istisnaları arasına alındı. Bu yönde yapılan daha önceki düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Kanun teklifinin 7. Maddesi ile de Anayasa Mahkemesi kararının doğalgaz tedarikinin özelliklerine dayalı olarak kendine özgü bir ihale ya da alım modeliyle düzenlenebilir olmasına yönelik hükmüne istinaden, Cumhurbaşkanı’na bu yönde düzenleme yapma yetkisi tanındı.

“BAKANLIKLARIN KAYNAK TRANSFERLERİ HAK EDİŞE GÖRE YAPILACAK”

Teklifle, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatırımlarına ilişkin kaynak transferleri, avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hak ediş raporlarına istinaden yapılacak.

“GENEL AYDINLATMA GİDERLERİNDE KESİNTİ ORANINDA ARTTIRMA”

Genel aydınlatma giderleri içinden mahalli idarelerin genel bütçe vergi payında yapılan kesinti oranlarına yönelik düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10’luk kanuni oran yüzde 30; diğer belediyeler ve mücavir alanlarında 2014 yılından bu yana yüzde 10 olarak uygulanan yüzde 5’lik kanuni oran yüzde 15 ve bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10’luk kanuni oran yüze 30 olarak düzenleniyor. Bu düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

DEPREM BÖLGESİNDE BELEDİYE BÜTÇELERİNE DÜZENLEME

Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerini ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik bir düzenleme de teklifte yer alıyor.”

AK Parti Deprem Kamu Politika Ekonomi Güncel Haberler

Kaynak bağlantısı